Statut

W poniższym pliku mogą Państwo naleźć statut stowarzyszenia, określający formę i zasady jego funkcjonowania. Jesteśmy organizacją wpisaną do rejestru KRS: 0000863677


INFORMACJA
Data publikacji: 26.03.2024

Szanowni Państwo,

W 2023 roku, w ramach otrzymanych darowizn, w ramach działalności statutowej stowarzyszenia została przekazana łączna kwota 9 215,00 PLN.

Darowizny zostały przekazane i przeznaczone na niżej wymienione cele:

– wydruk dwóch numerów pisma „Nasz Konstancin”; wydania: 1/2023 oraz 2/2023

– wkład własny do zadań realizowanych w ramach zadań publicznych, o których mowa w Atr. 16 Ust. 1 I 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 t.j.):

1. Wiosenny i Jesienny Przejazd Rowerowy ulicami Konstancina

2. Święto Wody 2023

– pozostała część środków przeznaczona została na dalsze działania na rzecz działalności statutowej nieodpłatnej, na rzecz dobra mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna.

Skip to content