Drzewa pomnikowe

15.06.2021 złożyliśmy wniosek o ustanowienie wiekowych drzew, znajdujących się na terenie tzw. “Wygonu”/na obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4, pomnikami przyrody.

Załączniki do wniosku:

W międzyczasie stowarzyszenie zostało zaproszone na jedną z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, podczas której, razem z urzędnikami i zaproszonymi arborystami oglądaliśmy zgłoszone okazy:

Następstwem tego było ogłoszenie przez gminę konsultacji z właścicielami nieruchomości (nieruchomości, na których znajdują się wymienione drzewa), co do zgodny odnośnie objęcia drzew ochroną pomnikową: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/deby-szypulkowe-moga-zyskac-status-pomnikow-przyrody

Skip to content