Ankieta “Mój Targ”

Jako stowarzyszenie, postanowiliśmy zbadać opinie osób korzystających z oferty targu, dotyczące funkcjonowania konstancińskiego targowiska. Pierwszą ankietę przeprowadziliśmy w maju/czerwcu 2021 na placu targowiska, przy al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie.

Odpowiedzi od odwiedzających konstancińskie targowisko i sprzedających zbieraliśmy w maju/czerwcu 2021

Koordynatorem projektu był Jarosław Frąckowiak – członek naszego Stowarzyszenia, dr socjologii, zajmujący się analizami rynkowymi.

Wyniki badania zostały 30.06.2021 przedstawione w trakcie obrad Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

Próba: 256 wywiadów

Specjalne podziękowania dla szkoły No Bell Szkoła Podstawowa i Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW za pomoc w przeprowadzeniu badania.

Wyniki badania w formacie PDF:


Ciekawy fakt: po przeprowadzonej przez nas ankiecie, w ratuszu pojawił się pomysł stworzenia nowego gminnego targowiska “na żeberku” – teren między torami kolejowymi, ul. Warszawską i ul. Świetlicową (po braku zgody marszałka, aby na żeberku powstała zajezdnia dla autobusów “L”). Dlatego postanowiliśmy zapytać mieszkańców o zasadność realizacji takiego pomysłu. Na przełomie kwietnia i maja 2022 uruchomiliśmy elektroniczną ankietę, która miała zbadać opinie dot. planu i koncepcji przeniesienia targu do nowej lokalizacji oraz wynikających z tego faktu konsekwencji.

Zebrano 310 odpowiedzi.

Wyniki ankiety zostały zaprezentowane na Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (15.06.2022). Materiał zaprezentowali dr Jarosław Frąckowiak i Michał Wiśniewski. Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=_FTxuIBXZXQ

Wyniki ankiety internetowej w formacie PDF:

Skip to content