Społeczna Strategia Gminy K-J + diagnoza

Fotorelacja ze spotkania w Konstancińskim Centrum Aktywności Lokalnej, gdzie zaprezentowała została strategia (16.03.2024)

UPDATE: w maju 2024 Pani profesor Stanisława Golinowska do strategii dołączyła drugą część, jaką jest diagnoza samorządności lokalnej miasta i gminy Konstancin-Jeziorna (czyli ocena funkcjonowania gminy przez ostatnie lata). Oba połączone dokumenty są dla siebie uzupełnieniem, ponieważ diagnoza mówi o przeszłości (jak gminny samorząd funkcjonował), natomiast strategia mówi o kierunkach na przyszłość. Stąd dokument z załącznika został zaktualizowany i obecnie załącznik stanowi dwa połączone dokumenty.

 

Szanowni Państwo,
Strategia, którą znajdziecie Państwo poniżej, jest efektem kilkumiesięcznej pracy społeczników, którzy dzięki bardzo dobrej znajomości realizów konstancińskich i wieloletnie działanie na rzecz naszego, lokalnego społeczeństwa oraz świadomość bolączek pojawiających się w gminie Konstancin-Jeziorna, byli w stanie i podjęli się przygotowania tego dokumentu.

Każde kompleksowe działanie o długookresowym horyzoncie oraz rozległych konsekwencjach dla jakości życia ludzi wymaga strategii, która wyznaczy konkretne plany i programy działania. Od kiedy zmieniony został ustrój państwa polskiego (1990), samorząd lokalny wszedł w rolę władzy najbliższej ludziom, a przy tym odpowiedzialnego i troskliwego gospodarza. Czy zawsze ma odpowiednie do tego narzędzia, środki i umiejętności? Czy społeczność lokalna ma zaufanie, że wybrana samorządnie władza działa w interesie mieszkańców i ma na względzie rozwój ich małej ojczyzny?

W ostatnich trzech dekadach Konstancin-Jeziorna rozwijał się dynamicznie, ale z zakłóconą równowagą. Następowała ekspansja przedsięwzięć dla prywatnych rezydentów kosztem sfery publicznej, czego konsekwencją jest degradacja każdego z unikalnych zasobów miasta i jego otoczenia.
Niezbędne jest zatrzymanie rozwoju tej nierównowagi i sanacja jego niszczonych zasobów. Bez tego walory przyrodnicze Konstancina oraz jego status uzdrowiska i potencjał zdrowego miasta przejdą do historii straconych szans, a miasto ulegnie komercjalizacji, zajeżdżeniu i zaśmieceniu.

Wybory samorządowe 2024 stanowią szansę na powrót do równowagi w rozwoju miasta i gminy Konstancin-Jeziorna. Pierwszym krokiem jest opracowanie średnio- i długookresowej strategii, która powinna stanowić podstawę skonsultowanego społecznie planu rozwoju, dokumentu uchwalonego przez lokalny samorząd. W sytuacji, w której samorząd nie posiada kompleksowej strategii, mieszkańcy samodzielnie – w ramach społecznej inicjatywy – podjęli trud stworzenia jej ram, licząc, że zobowiąże to nowe władze samorządowe do podjęcia wyzwania i stworzenia na bazie wypracowanej strategii planu rozwoju lokalnego, ratującego miasto i jego otoczenie.

Inicjatywę przygotowania zasadniczych elementów strategii podjęli „starzy” mieszkańcy Konstancina-Jeziorny w trosce o przyszłość tego wyjątkowego miejsca oraz dobrostan następnych generacji mieszkańców. Chcąc wesprzeć tym samym i strategicznie ukierunkować wysiłki aktywnych obywateli, skutecznie jednoczących się w ramach Konstańcińskiej Integracji Społecznej od kilkunastu miesięcy.

Opracowanie:
Konceptorzy i redaktorzy: Stanisława Golinowska, Czesława Gasik, Andrzej Krzyżanowski, Tomasz Zymer, Sławomir Podsiadło
Dostarczyciele wiedzy: Katarzyna Kittel, Teresa Sendor, Stanisław Kruszniewski, Małgorzata Niezabitowska, Małgorzata Zarzycka, Jerzy Karwowski, Iwona Jacks, Daniel Petryczkiewicz, Imielowski Krzysztof, Jacek Rowiński

Dokument w wersji PDF można pobrać również tutaj: https://naszkonstancin.pl/wp-content/uploads/Strategia-dla-Konstancina-inicjatywa-spoleczna-2024-2.pdf


Nagranie z prezentacji spotkania w Konstancińskim Centrum Aktywności Lokalnej można znaleźć na YT pod tym linkiem (16.03.2024):

https://www.youtube.com/watch?v=6IeMP2MvmW8

Skip to content